Գառնու տաճարը

Հայաստանի Հանրապետության պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձան: