Տեկորի տաճար

Տեկորի տաճար, գմբեթավոր բազիլիկ տիպին պատկանող եկեղեցի Կարսի Դիգոր քաղաքում: Այժմ ամբողջովին ավերված է: