Տաթևի վանք

Որոտան գետի աջափնյա բարձրադիր հարթավայրում գտնվող Տաթևի վանական համալիրը: