Հատված Տաթևի վանքից

Հատված Տաթևի վանքից. 1983 թվական: