Հաղպատի վանական համալիր

Հաղպատի վանական համալիր. 1980 թվական: