Տոնակատարություն Գառնու տաճարում

Տոնակատարություն Գառնու հեթանոսական տաճարում 1985 թվականին: