Կարսի ամրոցի գրավումը

Կարսի ամրոցի գրավումը 1828 թվականի հունիսի 23-ին: