Լևոն Օրբելի

Հայ ֆիզիոլոգ, էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիայի ուսմունքի հիմադիրներից: