«Նինար» անսամբլի ելույթը

«Նինար» անսամբլի փոքրիկ երգիչները: