Քաջարանի հանքավայր

Քաջարանի պղնձամոլիբդենային բաց հանքավայրը: