Տաթևի վանքի վերականգնումը

Վերականգնման աշխատանքներ Տաթևի վանքում: