Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան

Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի ընդհանուր տեսքը 1988 թվականին: