Երևանի միջազգային հեռախոսակայան

Երևանի միջազգային հեռախոսակայանի շենքը: