Տոնակատարություն Գառնիում

Գառնու տաճարում հավաքված բազմությանը զվարճացնում է լարախաղացը;