«Էրեբունի-Երևան» տոնակատարություն

«Էրեբունի-Երևան» տոնակատարություն Լենինի հրապարակում 1984 թվականին: