Քանդակագործ Բենիկ Պետրոսյան

Մանրաքանդակի հիմնադիր Բենիկ Պետրոսյանն աշխատանքի պահին: