«Էրեբունի-Երևան» տոնակատարություն

«Էրեբունի-Երևան» տոնակատարությունը 1987 թվականին: