Ջերմուկի ջրվեժը

Բնության ջրաերկրաբանական հուշարձան ՀՀ Վայոց ձորի մարզում՝ Ջերմուկ քաղաքում: Այն գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության Բնապահպանության նախարարության բնության պետական հուշարձանների ցանկում։