Գիտահետազոտական կենտրոն

Արաբկիր վարչական շրջանում գտնվող գիտահետազոտական կենտրոնի շենքը: