Բիոքիմիայի ինստիտուտի շենքը

Երևանի Բիոքիմիայի ինստիտուտի շենքը: