«ԵրԱԶ» գործարանի աշխատակիցները

Երևանի ավտոմոբիլային գործարանի աշխատակիցները: