«ԵրԱԶ» գործարան

Երևանի ավտոմոբիլային գործարանի աշխատակիցները: