Երևանի Լենինի հրապարակը

Երևանի գլխավոր հրապարակը: