ՀՀ Գերագույն խորհուրդ

ՀՀ Գերագույն խորհրդի նիստը 1994 թվականին: