ՀՀ Գերագույն խորհրդի նախագահ Բաբկեն Արարքցյան

ՀՀ Գերագույն խորհրդի նախագահ Բաբկեն Արարքցյանը նիստի ժամանակ 1994 թվականին: