Վանաձորի բնությունը

Այգիներ Կիրովականի (Վանաձոր) ճանապարհին: