Տեսարան Վանաձոր քաղաքից

Վանաձորի արհեստական լիճը: