Երևանի ԳՈՒՄ-ի շենքը

Երևանի ԳՈՒՄ-ի շենքը 1977 թվականին: