Ոչխարների հոտը Զանգեզուրի լեռներում

Զանգեզուրի լեռներում հովիվը արածեցնում է ոչխարի հոտը: