Շամբի ջրամբար

Սիսիանի շրջանում, Որոտան գետի միջին հոսանքում գտնվող Շամբիի ջրամբարը: