Զանգեզուրցի տատ ու թոռ

Զանգեզուրցի տատիկն իր թոռնիկի հետ: