Երևանի Ստեփան Շահումյանի անվան հրապարակը

Ստեփան Շահումյանի հուշարձանը նրա անունը կրող հրապարակում: