18-րդ դարի հայկական գորգ

18-րդ դարի գորգ Երևանի պատմության թանգարանում: