Տեսարան Կիրովական քաղաքից

Տեսարան Հայաստանի` մեծությամբ երրորդ քաղաք Կիրովականից: