Երևանի 15-րդ թաղամասը

 Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի 15-րդ թաղամասը: