Նորակառույց ճանապարհի բացում

Նորակառույց ճանապարհի բացում 2003 թվականին: