Երևանի պետական համալսարան

Երևանի պետական համալսարանի շենքը: Լուսանկարն արված է 1971 թվականին: