Քիմիկոս Մանվել Մանվելյան

Մանվել Մանվելյանը ԳԱ քիմիայի ինստիտուտում: