Քննություններ Երևանի բժշկական ինստիտուտում

Քննություններ Երևանի բժշկական ինստիտուտում 1960 թվականին: