ԳԱԱ էլեկտրատեխնիկայի ինստիտուտ

Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի էլեկտրատեխնիկայի ինստիտուտում: