Կապանի բաց հանք

Կապանի հանքավայրը շահագործման պահին: