Տիեզերագնացության միջազգաին օր

Ապրիլի 12-ին՝ Տիեզերագնացության միջազգային օրը, երիտասարդները բռնել են տիեզերագնաց Անդրիյան Նիկոլաևի լուսանկարով թերթ: