Հայաստանի մայր բուհը

 Երևանի պետական համալսարանի շենքը: