Ծիրանահավաք

Ծիրանի բերքահավաք Արարատյան դաշտավայրում: