Լենինական քաղաքի անկյուններից մեկը

Տեսարան Լենինական քաղաքից: