Հերբիցիդների սինթեզի լաբորատորիա

Հետազոտություններ հերբիցիդների սինթեզի լաբորատորիայում: