Երևանի գլխավոր հրապարակը

Երևանի Լենինի հրապարակը (Հանրապետության հրապարակ):