ՀՀ Գերագույն Խորհուրդ

ՀՀ Գերագույն Խորհրդի նիստը 1994 թվականին: