Լենինական. Լենինի հրապարակ

Նախկին Լենինի՝ այժմ Անկախության հրապարակը Լենինականում: