Ոչխարների հոտը Հայաստանի լեռներում

Ոչխարների հոտը արածում է լեռներում: